Selecteer een pagina

Traject Opvoeden & Opgroeien

Voor ouders met vragen over opvoeden en opgroeien.

Voor gezinnen met een kind met hulpvragen rondom zelfvertrouwen,
weerbaarheid, gedrag, emoties en sociale omgang.

Traject Trauma & Hechting

Voor gezinnen en kinderen met hulpvragen na (een) ingrijpende gebeurtenis(sen) of verandering(en).

Voor (pleeg- of adoptie)gezinnen met hulpvragen op het gebied van hechting en vroegkinderlijke trauma’s.

Traject AD(H)D & Autisme

Voor gezinnen met hulpvragen over het opvoeden en opgroeien van een kind met een ontwikkelingsstoornis 

zoals AD(H)D, autisme, NLD, ODD, OCD of Gilles de la Tourette.

Praktijk Tatoran biedt therapie en begeleiding aan kind én gezin.

Niet alleen aan kinderen en jongeren, die sociaal, emotioneel of met hun gedrag zijn vastgelopen, ook ouders en andere opvoeders kunnen bij ons terecht met vragen en zorgen, specifiek ook voor kinderen en jongeren met trauma- en hechting gerelateerde problemen.

Binnen de praktijk hanteren we een integrale aanpak waarbij het kind centraal staat en zijn omgeving (gezin, school en sociale context) nauw betrokken wordt bij het hulpverleningsproces. Onze hulp heeft een kleinschalig en persoonlijk karakter.

Samen kijken we welke vragen er spelen en wat er voor het kind en zijn omgeving weer nodig is om verder te kunnen.

Wachttijd na aanmelding – intake : 4-6 weken

Wachttijd tot behandeling: ca 6 maanden

(afhankelijk van soort hulpvraag en hulpaanbod)