Praktijk Tatoran biedt behandeling aan kind én gezin.

Praktijk Tatoran biedt een specialistisch behandeling (GGZ / JOH) aan zowel het kind als het gezinssysteem. De aangeboden behandeltrajecten zijn bedoeld voor kinderen met (complex) trauma, verlieservaringen, hechting- en regulatieproblematiek, specifiek ook voor adoptie-, pleeg- en gezinshuiskinderen.

Bij aanmelding is er vaak sprake van problemen op de verschillende ontwikkelingsgebieden. Dit vraagt om een integratieve behandeling voor kind én opvoedsysteem die gericht is op alle ontwikkelingsgebieden, aangezien al deze gebieden vaak al vanaf jonge leeftijd onvoldoende tot ontwikkeling zijn gekomen. Binnen onze gefaseerde behandeling wordt er rekening gehouden met deze (dreigende) stagnaties in de ontwikkeling en wordt er gewerkt aansluitend op de mogelijkheden van het kind en het gezin(ssysteem). Binnen de praktijk hanteren we een integrale aanpak waarbij het kind centraal staat en zijn omgeving (gezin, school en sociale context) nauw betrokken wordt bij het hulpverleningsproces. Onze hulp heeft een kleinschalig en persoonlijk karakter.

Samen kijken we welke vragen er spelen en wat er voor het kind en zijn omgeving weer nodig is om verder te kunnen.

Praktijk Tatoran biedt therapie en begeleiding aan kind én gezin.

Niet alleen aan kinderen en jongeren, die sociaal, emotioneel of met hun gedrag zijn vastgelopen, ook ouders en andere opvoeders kunnen bij ons terecht met vragen en zorgen, specifiek ook voor kinderen en jongeren met trauma- en hechting gerelateerde problemen.

Ga gelijk naar:

Traject Complex Trauma

Voor gezinnen en kinderen met hulpvragen op het gebied van vroegkinderlijke trauma’s, en/of hechtingproblemen. 

Specifiek ook voor pleeg- en adoptiegezinnen.

Traject Trauma & Verlies

Voor gezinnen en kinderen met hulpvragen na een ingrijpende gebeurtenis of verandering (trauma).  

En voor gezinnen en kinderen die moeite hebben om een verlies te verwerken.

Traject Prikkels & Emoties

Voor gezinnen en kinderen met hulpvragen over het verwerken en reguleren van prikkels, informatie, gedrag en emoties.

Soms is er sprake van AD(H)D, autisme, NLD, hoogbegaafdheid, stemmingsstoornis of hooggevoeligheid.

Wachttijd tot intake : 4-6 weken

Wachttijd tot start traject (analyse + behandeling) afhankelijk van hulpvraag: 4+ maanden