Selecteer een pagina

Behandeling Trauma

Een behandeling gericht op traumaverwerking kan helpen om één of meerdere nare ervaringen op te ruimen en te werken aan het herstellen van het basisvertrouwen.

Na een ingrijpende gebeurtenis of verandering(en) ervaart je kind een warboel aan gevoelens zoals angst, machteloosheid, verdriet, boosheid en extreem onbehagen. De reactie zal per kind en per leeftijd verschillen. Het ene kind wordt boos en komt in actie(“fight”); een ander kind raakt in paniek, vlucht weg (“flight”)of verstijfd (“freeze”). Er zijn ook kinderen die niet lijken te reageren en gewoon doorgaan alsof er niet is gebeurd. Ook al reageren kinderen verschillend, voor de meeste kinderen geldt dat ze vlak na de gebeurtenis veel verwarrende emoties en stress laten zien. Deze reacties zijn normaal omdat de vertrouwde basis even of voor langere tijd wegvalt.

De meeste kinderen komen op eigen kracht toe aan verwerking, maar niet altijd. Sommige kinderen kampen na een ingrijpende gebeurtenis (trauma) met onverwerkte ervaringen of terugkerende angsten. Deze onverwerkte ervaringen kunnen in het dagelijks leven steeds weer zorgen voor een heftige reactie of emotie en kunnen leiden tot langdurige emotionele- en lichamelijke klachten ook wel post-traumatische stressklachten genoemd, bijvoorbeeld:

  • Prikkelbaarheid of woede-uitbarstingen
  • Beperkt uiten van gevoelens of juist sterk wisselende stemmingen
  • Intense reacties van angst, soms met aanklampend gedrag naar ouders
  • Overmatige waakzaamheid, schrik- of vermijdingsreacties
  • Spanningsklachten, hoofd- of buikpijn
  • Concentratiestoornissen
  • Moeite met in- of doorslapen
  • Nachtmerries of angstige beelden (“flashbacks”)
  • Hulpeloosheid of walging

Praktijk Tatoran biedt verschillende vormen van behandeling gericht op het verwerken van de nare ervaringen en het verminderen of doen verdwijnen van (langdurige) klachten na één of meerdere trauma’s. De verschillende behandelvormen kunnen los of bijvoorbeeld gecombineerd met EMDR of ouderbegeleiding worden ingezet.