Selecteer een pagina

EMDR-behandeling

Herinneringen aan een ingrijpende gebeurtenis of terugkerende angsten kunnen steeds weer zorgen voor een heftige reactie of emotie. EMDR kan helpen om deze nare ervaringen en/of angsten op te ruimen en is geschikt voor alle leeftijden, zelfs voor zeer jonge kinderen.

EMDR is een behandelmethode om de vastgelopen verwerking weer op gang te helpen. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dit betekent letterlijk het: “door oogbeweging minder gevoelig worden en opnieuw verwerken”.

Onze hersenen verwerken de hele dag ervaringen en indrukken zowel fijne, bijzondere ervaringen als nare ervaringen. Bij een adequate verwerking van deze ervaringen gaat de informatie van de zintuigen naar de hersenen, waardoor deze worden geregistreerd en verwerkt tot een herinnering van feiten, indrukken en interpretaties. Deze herinneringen zijn dan netjes “opgeruimd” en kunnen bewust worden opgeroepen zonder emotioneel van slag te raken.

Indien er echter sprake is van een diep ingrijpende gebeurtenis of angst wordt de binnenkomende informatie door de hersenen anders verwerkt dan gewone ervaringen. Bij “traumatische” ervaringen gaat het lichaam in een alarmtoestand. Beelden, gedachten, geluiden en gevoelens worden daardoor in ruwe, onverwerkte vorm opgeslagen. Ze zijn daardoor niet goed “opgeruimd”. Beelden, geluiden, geuren en andere lichaamssensaties, die aan de ingrijpende gebeurtenis doen denken, kunnen later steeds weer deze ‘ruwe traumatische herinneringen’ activeren. Je voelt dan opnieuw dezelfde emoties en stress als tijdens de traumatische ervaring en raakt keer op keer van slag. EMDR helpt om het informatieverwerkingsproces in de hersenen af te ronden, zodat deze traumatische herinneringen gewone herinneringen kunnen worden.

EMDR kan worden toegepast bij zowel (zeer jonge) kinderen, jongeren als volwassenen om traumatische ervaringen en angsten te verwerken. Maar ook voor andere minder traumatische ervaringen zoals pesten, een ernstige ruzie of een laag zelfbeeld kan deze methode gebruikt worden.

Binnen onze praktijk bieden we twee vormen van EMDR-behandeling, afhankelijk van de leeftijd en het moment waarop het trauma heeft plaatsgevonden.