Selecteer een pagina

Begeleiding ouders & gezin

Iedere ouder ervaart in de opvoeding wel eens problemen of heeft zorgen over zijn kind. Het opvoeden van kinderen gaat namelijk niet van zelf. Je krijgt immers geen handboek dat je exact vertelt hoe je alles precies moet doen. Het gaat met vallen en opstaan. Meestal komen ouders en kinderen samen tot een oplossing. Het kind groeit op zonder grote haperingen en noemenswaardige problemen. In sommige situaties is dit echter niet het geval, bijvoorbeeld als het kind extra zorg, begeleiding of aandacht nodig heeft.

Indien je(pleeg) kind in de praktijk al therapie / begeleiding krijgt, dan zijn hier altijd oudergesprekken aangekoppeld. Een goed contact met jullie als opvoeders heeft namelijk een zeer positieve invloed op het verloop en het effect van de behandeling / begeleiding van je(pleeg) kind. Aan de ene kant zijn deze gesprekken gericht op informatie over het verloop van de therapie/begeleiding. Aan de andere kant wordt er samen bekeken, hoe je vanuit jouw eigen kwaliteiten nog beter af kan stemmen op de behoefte van je(pleeg)kind.

Soms zijn alleen gesprekken niet voldoende om de situatie thuis te veranderen. Bijvoorbeeld als je onzekerheid of machteloosheid ervaart binnen de opvoeding, of als je merkt dat negatieve gevoelens gaan overheersen in de relatie met je kind. Het kan dan prettig zijn om een vorm van ondersteuning te krijgen hoe je patronen bij je zelf en thuis kan doorbreken en hoe je op een positieve manier weer kan omgaan met elkaar.

Praktijk Tatoran biedt verschillende mogelijkheden om ouders én andere verzorgers extra te ondersteunen. Ook werken we samen met andere instellingen, indien bijvoorbeeld praktische begeleiding of opvoedondersteuning in de thuissituatie gewenst is.