Traject Complex Trauma

Ons behandeltraject Complex Trauma is bedoeld voor gezinnen met kinderen en jongeren, die zijn blootgesteld aan chronische traumatische ervaringen voor de leeftijd van 5 jaar, veroorzaakt door volwassenen die voor het kind zouden moet zorgen en het zouden moeten beschermen. Deze vorm van trauma gaat altijd gepaard met onveilige gehechtheid. Het herstellen van een complex trauma ofwel een ontwikkelingstrauma vraagt om een behandeling die gericht is op alle ontwikkelingsgebieden van het brein aangezien al deze gebieden onvoldoende tot ontwikkeling zijn gekomen.

Wij bieden een gefaseerde behandeling die rekening houdt met de hersenontwikkeling van het individuele kind; we werken hierbij van onder naar boven in het brein (“bottom-up”). Opvoeders en de directe omgeving worden in alle fasen van het traject intensief betrokken middels geïntegreerde gezinsbehandeling.

De behandeling start met de inzet van verschillende interventies vanuit o.a. de affectregulerende therapie gericht op:

  • Spanningsregulatie ofwel stabilisatie (reptielenbrein)
  • Aandachtsregulatie: differentiatie van de zintuigen – verbinding binnenwereld (emotiebrein)
  • Affectregulatie en opbouwen van hechtingsgericht gedrag (emotiebrein).

In de loop van de behandeling wordt dit aan gevuld met therapievormen gericht op trauma-verliesverwerking en het bevorderen van basisvertrouwen, bijvoorbeeld EMDR(-storytelling) of hechtingbevorderende therapie.  Zo wordt er gewerkt aan het opbouwen van een gevoel van veiligheid, het inhalen van gemiste ontwikkelingstaken en het verwerken van onderliggende trauma’s (emotiebrein).

Tot slot wordt er in de behandeling toegewerkt naar integratie van alle opgedane ervaringen in het dagelijks leven, én wordt er middels interventies vanuit de Cognitieve Gedragstherapie of Schematherapie gewerkt aan het versterken van de samenhang tussen voelen, denken en doen, het doorbreken van patronen, en het opbouwen van de identiteit en het zelfvertrouwen (Denkbrein).

Meer informatie over onze werkwijze vind u op onze desktop website.

De knoppen hierbeneden geven meer informatie over de “Gevolgen van Early Life Stress”, de ontwikkeling van het brein en de 7 puzzelstukjes (ontwikkelingsgebieden) van het brein. Voor het samenstellen hiervan is deels gebruik gemaakt van de publicaties van het Traumacentrum Beacon House (Image or information courtesy of Beacon House Therapeutic Services & Trauma Team, 2019 – www.beaconhouse.org.uk).