Traject Complex Trauma

Ons behandeltraject Complex Trauma is bedoeld voor gezinnen met kinderen en jongeren, die zijn blootgesteld aan chronische traumatische ervaringen voor de leeftijd van 5 jaar, veroorzaakt door volwassenen die voor het kind zouden moet zorgen en het zouden moeten beschermen. Deze vorm van trauma gaat altijd gepaard met onveilige gehechtheid. Het herstellen van een complex trauma ofwel een ontwikkelingstrauma vraagt om een behandeling die gericht is op alle ontwikkelingsgebieden van het brein aangezien al deze gebieden onvoldoende tot ontwikkeling zijn gekomen.

Wij bieden een gefaseerde hechtingbevorderende traumabehandeling die rekening houdt met de hersenontwikkeling van het individuele kind; we werken hierbij van onder naar boven in het brein, van het reptielenbrein via het emotiebrein naar het denkbrein  (“bottom-up”). Opvoeders en de directe omgeving worden in alle fasen van het traject intensief betrokken middels geïntegreerde ouder-kind en/of gezinsbehandeling.

Het behandeltraject bestaat uit 5 behandelfasen:

De Exploratiefase : onderzoek- en screeningsfase: beeldverheldering van kind en systeem

De Stabilisatiefase : het stabiliseren van kind (en systeem) staat centraal zodat er voldoende rust is in het brein bij kind én opvoeders om de behandeling aan te gaan.

De Activatiefase: aandacht voor het verbinden van het kind met zichzelf en met zijn omgeving zodat het kind in staat is om stappen te maken t.a.v.  het reguleren van spanning, opbouwen van het basisvertrouwen en dat voorbereidingen voor traumaverwerking mogelijk zijn.

De Herstel & Opbouwfase: aandacht voor het leren reguleren van affecten, het opbouwen van gezonde strategieën zowel naar zichzelf (zelfbeeld / zelfvertrouwen) als naar de ander (hechtingsrelaties) én het behandelen van trauma’s en negatieve overtuigingen.

De Integratiefase: aandacht voor integreren van de aangeleerde vaardigheden in het dagelijks leven (zelfregulatie) en versterken van het zelfvertrouwen / zelfacceptatie.

Onze individuele behandeling van het kind kan, afhankelijk van de situatie en leeftijd van het kind, bestaan uit verschillende therapeutische interventies; deze worden integratief aan het kind geboden.  Er wordt gewerkt met interventies vanuit de volgende therapievormen :

affectregulerende therapie, gericht op verbeteren van de spanning-, aandacht-, affect- en zelfregulatie

non-verbale therapievormen (zoals spel, beweging, beeld en drama) gericht op in verbinding komen met lichaam en binnenwereld

cognitieve gedragstherapie, gericht op het verbeteren van denken-voelen-doen

schematherapie, gericht op het versterken van gezonde copingvaardigheden en het verminderen van dysfunctionele patronen

Writing Junior en andere trauma-verwerkende interventies, gericht op het doorwerken van onderliggende beelden, het verhaal van het kind én zijn systeem

EMDR behandeling, gericht op het behandelen van onderliggende trauma’s angsten en belemmeringen

Parallel aan de individuele behandeling wordt er gezinsbehandeling geboden aan opvoeders, opvoedsysteem en achterliggend netwerk om zo te zorgen voor een goede inbedding van de behandeling in het dagelijks leven en te komen tot een transfer van de therapie naar thuis.  Er wordt hierbij veel aandacht besteed aan psycho-educatie, aan trauma-sensitief opvoeden, aan het doorbreken van belemmerende patronen en aan het doorwerken van behandelthema’s zoals regulatie, basisvertrouwen en zelfbeeld.

Om het basisvertrouwen te versterken en /of een hechtingsrelatie op te bouwen kunnen er gedurende het traject verschillende hechtingbevorderende behandelvormen ingezet worden zoals differentiatietherapie en fasentherapie, of ouder-kindinteractie-therapie.

Meer informatie over onze werkwijze vind u op onze desktop website.

De knoppen hierbeneden geven meer informatie over de “Gevolgen van Early Life Stress”, de ontwikkeling van het brein en de 7 puzzelstukjes (ontwikkelingsgebieden) van het brein. Voor het samenstellen hiervan is deels gebruik gemaakt van de publicaties van het Traumacentrum Beacon House (Image or information courtesy of Beacon House Therapeutic Services & Trauma Team, 2019 – www.beaconhouse.org.uk).