Traject Trauma & Verlies

Ons behandeltraject Trauma & Verlies is bedoeld voor gezinnen met kinderen en jongeren die moeite hebben om een ingrijpende gebeurtenis, verandering  of verlies te verwerken. Ieder kind maakt in zijn leven veranderingen of ingrijpende gebeurtenissen mee. Soms heeft de gebeurtenis weinig impact, soms veel. Veranderingen en verlies horen bij opgroeien. Ze zorgen voor emotionele onrust maar vaak gaat dit met steun van de omgeving ook weer over.  Soms komt een kind echter niet zelf tot verwerking en heeft het in het dagelijks leven hier veel last van.  Als deze onverwerkte ervaringen of heftige emoties het dagelijks functioneren en/of een positieve relatie met de directe omgeving in de weg staan, is ondersteuning van buitenaf noodzakelijk. Voor deze kinderen en hun opvoeders bieden wij het traject Trauma & Verlies. Opvoeders en de directe omgeving worden in alle fasen van onze behandeling intensief betrokken.

De kern van onze behandeling wordt gevormd door Trauma/Verlies therapie. Middels verschillende therapeutische interventies wordt er toegewerkt naar het verwerken van onderliggend trauma en/of het verlies. Aanvullend hierop kan er EMDR, cognitieve gedragstherapie of schematherapie ingezet worden om de problemen effectief aan te pakken en te komen tot een goede verwerking.

Bij de samenstelling van het traject wordt er rekening gehouden met de behoeften en mogelijkheden van het kind, de opvoeders en het gezin.

  • Als blijkt dat een kind nog onvoldoende in staat is om te ontspannen, zijn aandacht nog niet kan richten op zijn eigen binnenwereld, én gevoelens en gedachten nog niet kan onderscheiden en verwoorden, zal er eerst een Affectregulerende therapie Het is van belang om deze vaardigheden eerst te ontwikkelen, voordat er gestart kan worden met traumaverwerking.
  • Als de interactie tussen kind en opvoeder moeizaam verloopt en/of het gevoel van basisvertrouwen is verminderd, kan er samen met opvoeders besloten worden om eerst een hechtingbevorderende therapie in te zetten. Op deze manier kan er gewerkt worden aan versterken van de hechtingsrelatie zodat het kind tijdens de traumabehandeling steun en troost zoekt bij zijn opvoeder, en de opvoeder het kind kan helpen om stress te reguleren.
  • Indien opvoeders behoefte hebben aan extra ondersteuning kan de al geïntegreerde ondersteuning voor kortere of langere tijd geïntensiveerd worden door gezinshulpverleningin te zetten.

De knoppen hier beneden (alleen beschikbaar op desktop) geven meer informatie over de impact van Trauma & Verlies op het brein, en over verschillende vormen van trauma en/of verlies.