Selecteer een pagina

Traject Trauma & Hechting

Ieder kind maakt in zijn leven veranderingen of ingrijpende gebeurtenissen (trauma’s) mee. Soms heeft de gebeurtenis weinig impact, soms veel. Veranderingen horen bij opgroeien. Sommige veranderingen of gebeurtenissen komen echter zo onverwacht of zijn zo overweldigend dat je kind zich er niet (voldoende) op heeft kunnen voorbereiden. Te denken valt aan:

  • (echt)scheiding of verlies van een dierbare
  • ziekte, ongeval, medische behandelingen of ziekenhuis opname(s)
  • (huiselijk) geweld, ruzie of pesten
  • pleeggezin-, uithuisplaatsing of adoptie
  • verwaarlozing, mishandeling of seksueel misbruik

Na een ingrijpende gebeurtenis ervaart je kind een warboel aan gevoelens zoals angst, machteloosheid, verdriet, boosheid en extreem onbehagen. Je kind heeft dan tijd, steun en rust nodig om de gebeurtenis(sen) emotioneel een plek te geven.

De meeste kinderen komen op eigen kracht toe aan verwerking, maar niet altijd. Onverwerkte ervaringen of terugkerende angsten kunnen in het dagelijks leven steeds weer zorgen voor een heftige reactie of emotie. Soms gaat het om steeds terugkerende herinneringen aan de gebeurtenis, waaronder angstige beelden (herbelevingen; ‘flashbacks’) en nachtmerries. Maar ook slaap- en concentratieproblemen, buik- of hoofdpijn, te emotioneel of te gespannen zijn en schrik- en vermijdingsreacties kunnen voor komen.

Bij jonge kinderen hebben deze onverwerkte ervaringen bovendien een negatieve invloed op het opbouwen en vasthouden van een gevoel van veiligheid en vertrouwen. We zien dit bijvoorbeeld als er op jonge leeftijd sprake is geweest van verwaarlozing, misbruik en geweld, of als je (pleeg- of adoptie) kind geen vaste opvoeder of opvoedsituaties heeft gekend. Het gevoel van veiligheid en vertrouwen is dan verminderd of zelfs afwezig. Je kind heeft dan meer moeite zich geborgen en gesteund te voelen. Dit te kort aan basisvertrouwen beïnvloedt de relatie met de omgeving zo negatief dat een gezonde ontwikkeling in het gedrang kan komen.

Als deze onverwerkte ervaringen het dagelijks functioneren en een positieve relatie (veilige hechting) met de directe omgeving in de weg staan, is ondersteuning van buitenaf noodzakelijk. Praktijk Tatoran biedt voor deze kinderen en hun ouders, pleegouders of adoptieouders diverse behandelingen.

Behandeling Trauma

Behandeling Hechting

EMDR behandeling

Begeleiding ouders & gezin