EMDR-Behandeling

Emdr en het brein

Herinneringen aan een ingrijpende gebeurtenis of terugkerende angsten kunnen steeds weer zorgen voor een heftige reactie of emotie. EMDR kan helpen om deze nare ervaringen en/of angsten op te ruimen. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dit betekent letterlijk het: “door oogbeweging minder gevoelig worden en opnieuw verwerken”.

Onze hersenen verwerken de hele dag ervaringen en indrukken zowel fijne, bijzondere ervaringen als nare ervaringen. Bij een adequate verwerking van deze ervaringen gaat de informatie van de zintuigen naar de hersenen, waardoor deze worden geregistreerd en verwerkt tot een herinnering van feiten, indrukken en interpretaties. Deze herinneringen zijn dan netjes “opgeruimd” en kunnen bewust worden opgeroepen zonder emotioneel van slag te raken.

Indien er echter sprake is van een diep ingrijpende gebeurtenis of angst wordt de binnenkomende informatie door de hersenen anders verwerkt dan gewone ervaringen. Bij “traumatische” ervaringen gaat het lichaam in een alarmtoestand. Beelden, gedachten, geluiden en gevoelens worden daardoor in ruwe, onverwerkte vorm opgeslagen. Ze zijn daardoor niet goed “opgeruimd”. Beelden, geluiden, geuren en andere lichaamssensaties, die aan de ingrijpende gebeurtenis doen denken, kunnen later steeds weer deze ‘ruwe traumatische herinneringen’ activeren. Je voelt dan opnieuw dezelfde emoties en stress als tijdens de traumatische ervaring en raakt keer op keer van slag. EMDR helpt om het informatieverwerkingsproces in de hersenen af te ronden, zodat deze traumatische herinneringen gewone herinneringen kunnen worden.

Doelgroep

EMDR is geschikt voor kinderen in de leeftijd vanaf 5 a 6 jaar waarbij de herinneringen op bewust niveau toegankelijk zijn. De behandeling kan na de volgende traumatische ervaringen worden toegepast:

 • Brand, ongeval, inbraak, overval
 • Natuurramp, oorlogsgeweld
 • Echtscheiding, conflictscheiding
 • Verlies dierbare of ernstige ziekte familielid
 • Uithuisplaatsing, adoptie- of pleeggezinplaatsing
 • Huiselijke ruzies, geweld, pesten, misbruik, mishandeling en verwaarlozing
 • Verloren raken of opgesloten raken in lift / wc
 • Ernstig ziek zijn, verslikken, overgeven en medische ingrepen zoals prikken, narcose

 Maar kan ook worden ingezet bij:

 • Laag zelfbeeld
 • Piekeren, paniekaanval, hyperventilatie
 • Angsten voor dieren, donker, onweer etc
 • Nachtmerries, angstige fantasieën of (dwangmatige) gedachten

ingetWerkwijze

Bij de start van de behandeling vraagt de therapeut je kind of jongere aan de angst of traumatische gebeurtenis (terug) te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Bij kinderen kan hierbij aanvullend gebruik gemaakt worden van een tekening, spelbeeld of andere hulpmiddelen.

Eerst gebeurt dit om meer informatie te verzamelen en een “plaatje” te maken van het meest nare moment. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. Door het met de ogen volgen van de hand van de therapeut, audio stimulatie (klikjes via de koptelefoon) of tappen (klopjes op handen of knieën) wordt “het informatieverwerkingssysteem” in de hersenen in sets gestimuleerd. Na elke set wordt aan je kind gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering of sensatie, waarna er een nieuwe set volgt. De aangeboden sets zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. De behandeling gaat net zo lang door totdat je kind na het kijken naar het “plaatje” in het hoofd (of de tekening) geen reactie meer geeft.

Opvoeders worden, afhankelijk van de leeftijd en situatie van het kind, in meer of mindere mate bij de behandeling betrokken. De EMDR-behandeling vindt meestal 1 op 1 plaats met de therapeut, soms is het belangrijk dat opvoeders hierbij aanwezig zijn. Aan het begin van de behandeling krijgen opvoeders voorlichting over trauma, over trauma-gerelateerde klachten, over EMDR en over werking van het brein. Tijdens de behandeling vindt er steeds een terugkoppeling plaats zodat opvoeders in staat zijn het kind thuis te ondersteunen in het verwerkingsproces.

Binnen Tatoran maakt een EMDR-behandeling altijd onderdeel uit van een behandeltraject met verschillende hulpvormen en wordt het geïntegreerd in een al lopend behandeltraject gericht op  complex trauma, trauma & verlies, of overprikkeling.