Schematherapie

Schematherapie is een therapievorm die kan worden toegepast in de behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen. Schematherapie wordt ingezet wanneer sprake is van patronen die door inzet van andere interventies moeilijk te doorbreken blijken.

Binnen Tatoran maken schematherapeutische interventies onderdeel uit van een traject met verschillende hulpvormen en wordt het geïntegreerd in een al lopend behandeltraject gericht op  complex trauma, trauma & verlies, of overprikkeling.

Doelstelling

Bij een schemagerichte benadering gaat de therapeut er van uit dat een kind gevoelige plekken kan ontwikkelen, als gevolg van een trauma of gemis. Omdat deze kwetsbaarheid en de nare gevoelens die daarbij horen te overweldigend zijn, ontwikkelt het kind tevens verschillende beschermende kanten. Deze beschermers staan een gezonde ontwikkeling uiteindelijk in de weg. De verschillende kanten worden binnen de schematherapie modi genoemd.

Werkwijze

In een schemagerichte behandeling wordt samen met de cliënt uitgezocht welke kanten het kind of de jongere heeft. De therapeut biedt daarbij de kwetsbare kanten van de cliënt de aandacht en de troost die nodig is om te kalmeren. De aanwezigheid van de andere kanten wordt erkent, evenals de functie van deze kanten en de nadelen ervan. In het therapieproces wordt daarnaast beoogd om de gezonde kanten van de cliënt te versterken, zodat die de overhand krijgen. 

Binnen onze behandeltrajecten staan experiëntiële schemagerichte interventies op de voorgrond en worden deze aangevuld door de verbale cognitieve interventies van de schematherapie. In de sessies wordt voornamelijk gewerkt met rollenspel, verhalen, monologen, poppenspel, opstellingen, symbolen en imaginaties.

 Tijdens en na een schemagerichte behandeling is betrokkenheid van opvoeders van groot belang. Zij worden door de therapeut begeleid om ook thuis de kwetsbare kanten te steunen en de gezonde kanten te versterken.