Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (afgekort CGT) is een behandelvorm voor kinderen en jongeren, die terugkerende problemen ervaren in het omgaan met emoties, gedachten en/of stress.

Binnen Tatoran maken cognitieve gedragstherapeutische interventies altijd onderdeel uit van een traject met verschillende hulpvormen en wordt het geïntegreerd in een al lopend behandeltraject gericht op  complex trauma, trauma & verlies, of overprikkeling.

Doelstelling

 Uitgangspunt is dat gevoelens en handelingen (gedrag) worden beïnvloed door wat je denkt. Binnen de therapie leert het kind het verband tussen de manier waarop het denkt, hoe het zich voelt en wat het doet. Het kind wordt geholpen om onderliggende gevoelens te signaleren, niet-helpende gedachten te ontdekken en om te zetten in positieve, helpende gedachten. Uiteindelijk kan het kind de geleerde vaardigheden inzetten om situaties die moeilijk zijn of angst oproepen aan te gaan en op te lossen. Op deze manier kunnen de zorgelijke, angstige, verdrietige, boze of nare gevoelens afnemen. Het kind bouwt zelfvertrouwen en oplossende vaardigheden op en wordt emotioneel veerkrachtiger.

Werkwijze

Binnen de cognitieve gedragstherapie wordt er gebruik gemaakt van verschillende spel- en oefenvormen, denktechnieken, creatieve materialen en ontspanningsoefeningen, die in een 1-op-1 sessie met het kind verwerkt worden. Aan het eind van de sessie vindt er bij voorkeur een overdracht plaats naar opvoeders, zodat het kind thuis ondersteund kan worden bij het maken van huiswerkopdrachten en het oefenen van nieuwe vaardigheden. Afhankelijk van de situatie, leeftijd en hulpvraag wordt er gebruik gemaakt van interventies uit de methodiek “Denk Goed-Voel Je Goed” (Paul Stallard; 2005), het VRIENDEN-programma of de methodiek “Zelfcontrole”.

Methodiek Denk Goed- Voel je Goed

De methodiek is geschikt voor kinderen en jongeren (8-15 jaar) die last hebben van angst, sombere gevoelens /gedachten, dwangmatige gedachten / handelingen of post-traumatische stressklachten.  Doel is het verminderen van angst en zorgen door te focussen op Voelen, Denken en Doen. Kinderen leren dat er een verband bestaat tussen wat je denkt, wat je voelt en wat je doet. Stap voor stap worden er vaardigheden aangeleerd zoals lichaamssignalen en gevoelens herkennen, negatieve gedachten ombuigen en oplossingen bedenken.

VRIENDEN-programma

Het VRIENDEN-programma is samengesteld voor kleuters (4-7 jaar), kinderen (8-12 jaar) en jongeren (12 – 16 jaar) ) die last hebben van onzekerheid, angst, verlatingsangst of specifieke fobieën. VRIENDEN is een afkorting die staat voor: Voel je je bang, Rust en ontspan je lekker, In jezelf denken, Eigen plan maken, Netjes gedaan, Doe je oefeningen, EN rustig blijven. De letters van het woord vormen de bakens waarmee een angstig kind kan leren zijn angstgevoel onder controle te houden en niet in paniek te raken. Stapsgewijs helpt het VRIENDEN-programma jouw kind bij het ontwikkelen van vaardigheden om op een effectieve manier situaties aan te pakken die lastig zijn en/of angst oproepen.

Methodiek “Zelfcontrole”

Deze methodiek is geschikt voor kinderen en jongeren (8-15 jaar) die te snel boos zijn, agressief worden, die moeite hebben sociale situaties juist in te schatten en/of te impulsief reageren op de omgeving. Spelenderwijs worden er 3 belangrijke persoonlijke vaardigheden aangeleerd om het gedrag van het kind te veranderen en adequaat om te gaan met boosheid.

  • Zelfcontrole: spelenderwijs krijgt het kind meer controle over zijn boosheid. Kinderen hebben de neiging om boosheid te ervaren als iets wat hen overkomt. Ze vinden iets of iemand niet leuk en  -BAM- ze worden boos!  De behandeling helpt je kind deze passieve reactie op boosheid te veranderen. 
  • Sociaal inzicht: uitstellen van je behoeften, verleidingen weerstaan, delen met anderen, op je beurt wachten en omgaan met frustraties zijn belangrijke sociale eisen. Door samen deze vaardigheden te oefenen leert het kind zijn gedachten en gevoelens te begrijpen en situaties anders in te schatten. Beter sociaal inzicht leidt tot minder boos of onzeker gedrag en een positiever contact met anderen.
  • Probleem oplossen : al oefenend ervaart het kind dat er meerdere oplossingen zijn voor een probleem. Kinderen die snel boos worden reageren vaak snel en fel. Ze kiezen de eerste oplossing waar zij aan denken. Tijdens de behandeling wordt er tijd genomen om een nieuwe manier van probleem oplossen stap voor stap eigen te maken.