Kinder- en jeugdtherapie

Binnen onze praktijk maakt kinder- en jeugdtherapie altijd onderdeel uit van een gefaseerd behandeltraject waarbij er verschillende therapievormen integratief worden aangeboden aan kind én opvoeders. Kinder- en jeugdtherapie en de hieronder besproken interventies wordt niet los aan geboden.

Kinder- en jeugdtherapie is een non-verbale behandelvorm voor kinderen en jongeren vanaf 4 jaar die sociaal, emotioneel of met hun gedrag zijn vastgelopen; onderliggend is er sprake van problemen in het verwerken en reguleren van prikkels, emotie en/of gedrag. Over- of onderprikkeling kan hierbij een belangrijke rol.

Doelstelling

Uitgangspunt is het zelfhelend vermogen van het kind. De therapeut begeleidt het kind en zijn omgeving om dit vermogen te ontdekken en te benutten. Samen zoeken we naar een manier die het kind prettig vindt en waarmee het kind kan laten zien hoe ‘t zich voelt. De therapie sluit aan bij de belevingswereld en de behoeften van het kind. De therapeut helpt het kind door te volgen, mee te doen en onder woorden te brengen wat er gebeurt. Op deze manier leert de therapeut het kind kennen en begrijpen, en kan het aansluiten bij de hulpvraag van het kind en zijn omgeving.

In de therapie kan spelenderwijs gewerkt worden aan:

  • Omgaan met prikkels en stress
  • Adequaat uiten van gevoelens
  • Verwerken van (nare) ervaringen
  • Zoeken naar oplossingen
  • Aanleren van alternatieven (gedachten / gevoel / gedrag)
  • Versterken van de eigen kracht
  • Opbouwen van (zelf)vertrouwen
  • Inzicht en acceptatie van je zelf

De positieve ervaringen en inzichten vanuit de therapie neemt het kind mee naar het échte leven. Zo werken we samen met opvoeders en de omgeving er aan dat het kind weer lekkerder in zijn vel komt te zitten en met meer zelfvertrouwen in de wereld staat.

Werkwijze

De therapeut kijkt welke kwaliteiten en hulpbronnen er aanwezig zijn. Ieder kind is uniek en vraagt daarom om een andere aanpak. De therapeut sluit aan bij wat het kind fijn en prettig vindt en nodig heeft. Samen met de opvoeders zoeken we naar oplossingen die passen en helpen. Om zo goed mogelijk bij de hulpvraag aan te kunnen sluiten kan de therapeut, vanuit zijn eigen medium, spel, beweging, beeldend of drama, gebruik maken van een breed aanbod aan therapeutische activiteiten en interventies:

Ontspanning- en lichaamsgerichte activiteiten

In het dagelijks leven komen er veel prikkels en indrukken op ons af. Kinderen, die bij ons aangemeld worden, zijn door onderliggende problemen, extra gevoelig en raken snel overprikkeld of overspoeld. Je eigen stressopbouw leren herkennen en je zelf leren ontspannen is daarom een belangrijk onderdeel van de therapie. De therapeut maakt hierbij gebruik van yoga-, visualisatie- en ontspanningsoefeningen. Ook het werken met materialen die een beroep doen op de verschillende zintuigen en op het vergroten van het lichaamsbesef maken hier onderdeel vanuit.

Werken met beelden en rollen

Met fantasie- of creatieve materialen, dans-, beweging- of dramatechnieken wordt er door het kind een beeld ofwel verhaal gevormd. Dit beeld geeft het kind de mogelijkheid om spelenderwijs, in de verhulling, belastende ervaringen te verwerken en nieuwe ervaringen op te doen. Ook laat het werken met beelden op een andere manier de werkelijkheid zien en helpt het ontdekken wat het kind belangrijk en fijn vindt. De therapeut ondersteunt het kind door getuige te zijn, te assisteren, te verwoorden wat er gebeurt, mee te “spelen” of tegenspel te bieden.

Ervaringsgerichte- en inzicht gevende activiteiten

In een plezierige, veilige sfeer wordt het kind uitgenodigd en uitgedaagd om samen met de therapeut aan de slag te gaan. Spelen, bewegen, verhalen maken of creatief bezig zijn is een manier om gedachten, gevoelens en wensen te uiten en te experimenteren met allerlei vormen van nieuw gedrag. Er kan en mag meer uitgeprobeerd worden dan thuis, op school of met vrienden. Oplossingen en inzichten die zo gevonden worden, neemt het kind mee naar het échte leven waardoor het kind zich beter staande kan houden.

Behandelproces

Een therapieproces kan variëren in sessies (minimaal 10), afhankelijk van de situatie en hulpvraag. Soms worden er verschillende hulpvormen gecombineerd. Voorafgaand kan er een affectregulerende therapie ingezet worden of de therapie kan gecombineerd worden met EMDR, cognitieve gedragstherapie, hechtingbevorderende therapie ofgezinshulpverlening.