Doelgroep Trauma & Verlies

Ons behandeltraject Trauma & Verlies is bedoeld voor kinderen (tot 18 jaar) die last hebben van een posttraumatische stressstoornis (PTSS), of posttraumatische stressklachten (PTS-klachten). Dit kan zijn als gevolg van één of meerdere trauma’s, maar kan ook samenhangen met een moeizaam verlopend rouwproces.  

Het kind heeft dan last van langdurige emotionele- en lichamelijke klachten. Als het kind terugdenkt aan het trauma of verlies kan hij het gevoel krijgen te worden overspoeld door angst en verdriet. Een logische reactie is dat het kind alles wil vergeten, hij spreekt er niet over, wil er niet aan denken en het gevoel wordt afgesloten. Alles wat doet denken aan het trauma of het verlies wordt vermeden; ‘s nachts komen vaak de herinneringen terug in de vorm van angsten, verdriet of nachtmerries.

Specificatie doelgroep

De behandeling is geschikt voor kinderen die Type 1 en Type 2 trauma’s hebben meegemaakt.

 • Bij een Type 1 trauma (ongecompliceerd) is het kind getroffen door een acute, schokkende, eenmalige gebeurtenis zoals het overlijden van een dierbare, een echtscheiding, een ongeluk, een eenmalig geweld- of misbruikincident of een natuurramp.
 • Bij Type 2 trauma’s (gecompliceerd) is er sprake van chronische traumatisering ofwel een aaneenschakeling van trauma’s over een langere tijd, bijvoorbeeld ten gevolge van langdurig misbruik, pesten of (huiselijk) geweld, of na aanleiding van de psychiatrische problematiek van ouders.

Een specifiek soort chronische traumatisering is “vroegkinderlijke chronische traumatisering”. Vanaf de zwangerschap of de vroege kinderjaren heeft het kind meerdere traumatische gebeurtenissen doorgemaakt, maar deze zijn versterkt of veroorzaakt door volwassenen die voor het kind zouden moet zorgen en het zouden moeten beschermen. Dit type traumatisering heeft de grootste impact op de ontwikkeling van het brein van kinderen. Tatoran heeft voor deze kinderen een specifiek behandeltraject ontwikkeld genaamd “Complex Trauma”.

Kenmerken doelgroep

Het beeld van een kind met “trauma en verlies” gerelateerde problematiek wordt gekenmerkt door:

Blootstelling trauma
 • slachtoffer of getuige zijn van levensbedreigend gevaar of bedreiging van de lichamelijk integriteit;

 • onmacht tijdens het trauma / verlies;

 • niet kunnen verdedigen tegen het gevaar.

Herbeleving van het trauma
 • opdringende onaangename herinneringen
 • nachtmerries
 • plotseling handelen of voelen alsof het trauma opnieuw ondergaan wordt (dissociatie)
 • heftige psychische of lichamelijke reactie op iets wat doet denken aan het trauma
Vermijding
 • vermijden van het denken aan het trauma
 • vermijden van alles (b.v. bepaalde plaatsen) wat doet denken aan het trauma
 • geheugenverlies voor het trauma of een deel ervan
Verhoogde waakzaamheid (“hyper-arousal”)
 • slecht slapen
 • prikkelbaarheid of woede-uitbarstingen
 • concentratieproblemen
 • overmatige waakzaamheid
 • heftige schrikreacties
 • intense reacties van angst, soms met aanklampend gedrag naar ouders