Neurosequentieel Model voor Therapeuten (NMT)

“Werking van het brein” In navolging van de pioniers op het gebied van vroegkinderlijke traumatisering, kinderpsychiaters Bruce Perry en Bessel van der Kolk, werken wij volgens het Neurosequentieel Model voor Therapeuten (NMT). Uitgangspunt is dat ongezond...

De Puzzelstukjes

Zintuigelijke ontwikkeling Het lichaam van zuigelingen en peuters slaat vanaf de zwangerschap herinneringen op in het zintuigelijk deel van het brein (het reptielenbrein). Zij hebben nog geen taal ontwikkeld om hun ervaringen te begrijpen. Om die reden zijn al hun...

Gevolgen van Early Life Stress

Veilige gehechtheid wordt gezien als bepalend voor het leven, zowel voor het kinderleven als voor de relatievorming. Veilig gehechte kinderen hebben sensitieve opvoeders, die het kind verzorgen en beschermen. Deze kinderen hebben ervaren dat hun opvoeders beschikbaar...
Affectregulerende Therapie

Affectregulerende Therapie

(differentiatietherapie) Affectregulerende therapie is bedoeld voor kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen. Deze kinderen en jongeren vallen op door de problemen: met het reguleren van eigen spanningen met het richten en reguleren van aandacht in...
Gezinshulpverlening

Gezinshulpverlening

Het ondersteunen van opvoeders en het gezin is een belangrijk onderdeel van onze behandeling. Parallel aan de therapie van het kind vinden er regelmatig gesprekken plaats. Door met elkaar in gesprek te gaan over ontwikkelingen thuis, op school en in de therapie helpen...